22 Mayıs 2008 Perşembe

Stored Procedure tanımlamaları

Örnek olarak basit stored procedure tanımlamaları:

->En genel stored procedure
CREATE PROCEDURE procedure
AS
SELECT * FROM tablo_adi
GO çalıştırmak için (EXEC procedure)

->Parametre alan store procedure tanımlamaları
CREATE PROCEDURE procedure
@yas int
AS
SELECT * FROM tablo_adi WHERE yas>@yas
GO (EXEC procedure 20)

->Kendi içerisinde değer kullanan stored procedure
CREATE procedure [dbo].[ilkStoredProcedure]
@name varchar(10)
AS
DECLARE @name2 nchar(10)
SET @name2=(SELECT ad FROM genel WHERE ad=@name)
IF @name2 is null
BEGIN
insert into genel(ad) values(@name)
END
ELSE
PRINT 'Bu isimde database de kullanıcı adı var'
GO (EXEC procedure ahmet)

Hiç yorum yok: