6 Temmuz 2008 Pazar

C# modifiers

C# modifiers değişkenlerin, classların, fonksiyonların vb. yerlerde kullanılan ve onların bazı özelliklerini belirten tanımlayıcı kelimelerdir. Her zaman karıştırılabilecek ve kullanılmadıkça unutulacak belirteçlerdir.
Başına eklendiği tip veya tip değişkenlerinin,
public: her yerden ulaşılabileceği ve değiştirilebileceği anlamına gelir.
private: sadece tanımlandığı alandan(class, form, vb) erişilip değiştirilebileceği anlamına gelir.
protected: tanımlandığı yerden miras alan alanlar tarafından erişilebilirler.
C#ta tanımlı bütün nesneler ulaşım belirteci olarak bu üçünden birini mutlaka alırlar.
abstract: Classların başına gelir ve bu sınıfın temel sınıf olduğunu belirtir. Yani bu sınıftan sadece miras alınabilir ve bu sınıfı new ile instance ını(kopyasını) alamayız.
sealed: selaed olarak tanımlanan sınıflar miras veremezler.
const: Sabit demektir. Tanımladığı nesneye en tanımladığı anda değer atar ve daha sonra bu değerin değiştirilmesine izin vermez.
virtual: Bu şekilde tanımlanan metodların daha sonra gerektiği yerde ezilecebileceği (değiştirilebileceği) anlamı taşır.
override: virtual olarak tanımlanan metodları miras alan sınıfta değiştirebilmek için override olarak tanımlamamız gerekiyor.
Sınıflarda tanımlanan bazı metodlar, o sınıftan miras alan bazı sınıflar tarafından kullanılamayabilir veya istenilen sonucu vermeyebilir. Miras alınan sınıftaki o metodu virtual tanımlarız daha sonra da miras alan sınıfta o metodu override ederek içeriğini değiştirebiliriz.

Hiç yorum yok: